Õppetegevuste plaan

Rühmas toimuvate õppetegevuste sisu ja korralduse kohta saate teavet oma laste õpetajatelt ja rühma tegevuskavast. Info tegevuste kohta on ka rühmade stendidel septembri algusest.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis ja seetõttu on vajalik nende tegevuste kellaajaline planeerimine. Ka kunstiõpetaja poolt läbi viidavate õppetegevuste kellaajad on määratud.
Muusikaõpetaja on Piret Hansen, liikumisõpetaja Kärt Tõnisson, kunstiõpetaja Tea Oll.

MUUSIKA -, LIIKUMIS – JA KUNSTITEGEVUSTE PLAAN 2016.-2017. õa

MUUSIKA

Esmaspäev

9.20-9.35 Elevants 2a
9.35-9.55 Segasumma 3a
9.55- 10.15 Segasumma 4a
10.15-10.35 Piripiri 4a
10.35-11.00 Piripiri 5a
11.00-11.30 Tokiloti 6a

Kolmapäev

9.05-9.35 Tokiloti I
9.35-10.00 Piripiri 5a
10.00-10.15 Elevants 2a
10.15-10.35 Piripiri 4a
10.35-10.55 Segasumma
10.55-11.25 Tokiloti II

LIIKUMINE

Teisipäev

9.05-9.20 Elevants 2a
9.20-9.40 Segasumma 3a
9.40-10.00 Piripiri 4a
10.00-10.25 Piripiri 5a
10.25-10.55 Tokiloti I
10.55-11.25 Tokiloti II

Neljapäev

9.05-9.20 Elevants 2a
9.20-9.40 Segasumma 3a
9.40-10.00 Segasumma 3a
10.00-10.20 Piripiri 4a
10.20-10.45 Piripiri 5a
10.45-11.15 Tokiloti

KUNST

Esmaspäev

9.25-9.45 Piripiri
10.00-10.35 Tokiloti

Kolmapäev

9.15-9.40 Elevants
9.50-10.20 Segasumma