Õppetegevuste plaan

Rühmas toimuvate õppetegevuste sisu ja korralduse kohta saate teavet oma laste õpetajatelt ja rühma tegevuskavast. Info tegevuste kohta on ka rühmade stendidel septembri algusest.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis ja seetõttu on vajalik nende tegevuste kellaajaline planeerimine. Ka kunstiõpetaja poolt läbi viidavate õppetegevuste kellaajad on määratud.
Muusikaõpetaja on Piret Hansen, liikumisõpetaja Kärt Tõnisson, kunstiõpetaja Tea Oll.

MUUSIKA -, LIIKUMIS – JA KUNSTITEGEVUSTE PLAANIGA  2017/2018. õa saab tutvuda 4. septembrist.