Elevants

EleVantsi rühma lapsed on sellel õppeaastal lasteaia kõige nooremad – õige pea kaheaastaseks saavad  või juba kaheaastased lapsed. Õpetajatena töötavad EleVantsi rühmas Sigrid, Reet ja Galina.
Meie rühm alustab oma päeva kell 7.30, varasemad tulijad eelkoolirühmast on meie juures kella 8.30-ni.

Hommikuringi ja tegevustega alustame kell 9.00.
Päeva jooksul mängime, käime õues, avastame maailma,  puhkame.
Õppetegevused toimuvad lõimitult – tegevuse jooksul puudutavad lapsed kõiki ainevaldkondi.

Muusikatunnid koos õpetaja Piretiga ning liikumistunnid koos õpetaja Kärdiga toimuvad saalis kokkulepitud aegadel. Kunstitund, mida juhendab õpetaja Tea, toimub üks kord nädalas.

Oleks tore, kui lapsel oleks lasteaeda tulles kaasas pidžaama, võimlemisriided, vahetusriided (nii toa- kui ka õueriided) ning oma kruus. Igal lapsel on rühmas oma sahtel, kuhu kõik oma tähtsad asjad hoiule panna. Samuti on meie rühmas igal lapsel oma padi, millel hommikuringis istuda ja mida vahel niisama kaissu võtta.

 Nädala tegemiste kohta saadame vanematele info meilile, nädalaplaaniga saab tutvuda ka rühma stendil.

ÕPPETEGEVUSTED 2016/ 2017

Õppetegevused toimuvad lõimitud tegevustena. Lähtuvad valdkonnast, teemast, laste soovidest jne, ühendatakse erinevate valdkondade sisu ja tegevusi. Õppetegevused on aktiivsed ja mängulised.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad saalis ja nende algusajad leiate rühma stendilt ja kodulehe õppetegevuste valikust.

EleVantsi rühma õpetajad:
Reet Nurmsalu  reet.nurmsalu@ramlasteaed.ee
Sigrid Sõggel  sigrid.soggel@ramlasteaed.ee
Galina Sepp  galina.sepp@ramlasteaed.ee

Meie rühma õpetajatega saab ühendust telefoninumbril 658 8981
Valverühma telefon hommikul 6 588 981; õhtul 6 588 982
Direktor ja õppealajuhataja 658 8988