KuKäKo õpetajad

Margus Tänav

tel: 6 507 831
margus.tanav@ramkool.edu.ee

KuKäKo sektsiooni juhataja, kunstiõpetaja ja kunstiajaloo õpetaja, 10. klassi klassijuhataja

Jaana Jüris

jaana.juris@ramkool.edu.ee

kunstiõpetaja

Kaie Mei

tel: 6 507 819
kaie.mei@ramkool.edu.ee

kodundusõpetaja, 9A klassijuhataja

Kristina Rajando

tel: 6 507 823
kristina.rajando@ramkool.edu.ee

käsitööõpetaja,
6C klassijuhataja

Liisa Kallam

tel: 6 507 823
liisa.kallam@ramkool.edu.ee

käsitööõpetaja

Mari Viik

tel: 6 507 820
mari.viik@ramkool.edu.ee

puutööõpetaja, 8C klassijuhataja

Maris Kilmi

maris.kilmi@ramkool.edu.ee

kunstiõpetaja,
kujundaja (lapsepuhkusel)

Sohvi Viik

sohvi.viik@ramkool.edu.ee

puutöö- ja kunstiõpetaja