Toimus neljas LoTe õppepäev 9. klassidele

Postitatud:

Rakett69 (juhendasid Raimond, Art ja Rainer)
Võistluse eesmärk oli ehitada töötav patarei, mis suudaks põlema panna LED-pirni. Võitis võistkond, kelle patarei saavutas mõõtmisel kõige kõrgema pinge. Eriline kiitus meie abiturientidele Art Ra Jalakas ja Rainer Talvar, kes olid suureks abiks ja juhendasid Rakett69 töötuba.

Virtuaalreaalne keemia (junedasid Pille ja Ave)
Õpilastel oli võimalus õppida keemiat erinevate digilahenduste kaudu. Virtuaalses laboris uuriti katseid tehes soolade lahustumise sõltuvust temperatuurist ning selle seoseid lahustumisel esineva soojusefektiga. Toreda ja mängulise digitaalse mängu abil prooviti jõudu kergemate ja ka kõige raskemate keemiliste võrrandite tasakaalustamises. Virtuaalprillide abil tutvuti Futuclassis keemia teemadega läbi liitreaalsuse, seal on keerulised teemad mängustatud kujul õpilastele paremini omandatavad, huvitavad ja kaasahaaravad.

“Hullu teadlase/õpetaja” põgenemistuba (juhendas Kristel)
Keemiateemalises põgenemismängus lahendasid õpilased vihjete põhjal erinevaid ülesandeid ja kõikidel meeskondadel õnnestus edukate lahenduste tõttu väljapääs lunastada. Põgenemismängu lõpus tutvuti ka mängus kasutusel olnud ainete ja reaktsioonidega lähemalt ning pandi omandatud teadmised proovile Kahootis.

Mikroskopeerimine (juhendas Silja)
Õpilased said teada, et rakud asuvad isegi nende suus ja neid on võimalik mikroskoobiga vaadelda.