Loodus

LOODUSES HAKKAMASAAMISE RING

Looduses hakkamasaamise ringi ülesanne on omandada oskused ja teadmised, mille kaudu saab looduses viibides alati näha loodust kui sõpra ja koostööpartnerit ning õppida suhtuma temasse austuse ja lugupidamisega. Kursuse kaudu saab omandada ja kinnistada vanade loodusrahvaste ja esivanemate toimetulemistarkusi ja vaadata, kuidas tänapäevased moodsad ja kaasaegsed looduses liikumist abistavad vahendid töötavad ning vanade tarkuste kõrvale sobivad, õppida loodust kogema ja ennast sealses keskkonnas mugavalt tundma. Kursus pakub aktiivset tegevust väljas ja palju võimalusi loovuse arendamiseks looduskeskkonnas.
Õpetajaks on Tarmo Pilving.
Hakkab toimuma kolmapäeviti kell 15:30-17:00. (D22)
Esimese tund toimub 21.09.
Sihgrupp III-VI klass.
Osalustasu 30 eurot pere kohta kuus.