Kool koolist eemal ootab Sind!

Postitatud:

Koolitee kulgeb oma ajast ees- selle lõpp asub kusagil tulevikus. Koolitee viib tihti laia maailma, samas võib ta laiast maailmast ka alguse saada. Vabadus kujundada oma õpiteed, olles ise üle ilma – see on võimalus!
Kõik õpihimulised, kes soovivad luua endale õpivabaduse terveks eluks, on oodatud ühinema iseõppekeskusega (kodukooliga). Iseõppe eesmärk on toetada õpilase kujunemist iseseisvaks inimeseks, kes oskab planeerida oma aega ja tegevusi. Õpilasele on sel teel abiks juhendaja õpetaja, kes distantsilt toetab ning suunab. Ise õppima on oodatud nii väiksed kui suured olenemata asukohast. Sinu kool asub just seal, kus on Sinu kodu!
Täpsem informatsioon liitumiseks asub üleskutse lõpus.

Ole julge oma valikutes ja astu samm õpivabaduse suunas!

Kool koolist eemal ootab Sind!

Rocca al Mare Kool pakub 1.-9.klassi õpilastele iseõppe võimalust. Iseõpe tähendab iseseisvat õppimist distantsilt juhendaja õpetaja koostatud õpijuhiste toel. Iseõpet toetavad ühised kohtumised veebisilla teel. Iseõppel viibib õpilane vähemalt 7 nädalat. Õppetööd suunab juhendaja õpetaja, kelle koostatud õpijuhised tuginevad aineõpetajate õppeplaanil. Iseõpet toetatakse kõigis ainetes. Iseõppel viibival õpilasel ei katke Rocca al Mare kooli õppemaks. Iseõppel õppides lisandub õpilase õppemaksule 700 eurot (üks periood).
Iseõppega liitumise avaldusi II perioodiks ootame 1. oktoobriks ja III perioodi soove 6. detsembriks.