LoTe õppepäev 8. klassidele

Postitatud:

Eelmisel nädalal toimus LoTe projektipäev 8. klassidele, seekordsed tegevused olid seotud veega. Õpilased said ennast korraks teadlase rolli panna ning tutvusid rannikumere seiramise võimalustega ja teostasid mõõtmised Kopli lahest. Lisaks õpiti merevett filtreerima ning tehti katseid veega.

Veeseire loeng (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)
Loengus said õpilased eelinfot Kopli lahe seireks. Meile tulid appi Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlased Kaire Toming, Martin Ligi ja Ele Vahtmäe, kes andsid ülevaate mõõdetavatest parameetritest ning nende tõlgendamisest.

Veeseire kopli lahes (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlased ja õpetajad Emilie, Kadi ja Kristel)
Praktilise töö eesmärgiks oli määrata Kopli lahe varakevadine veetemperatuur, pH ning O2 ja CO2 sisaldus. Kirjeldada põhjasubstraati (liiv, kruus, kivid, taimed) ning võrdluseks määrata õhust O2 ja CO2 ning tiigiveest CO2, O2, pH, temp.
Töö käigus tuli julgematel õpilastel selga ajada pinnaltpääste ülikond ning sügavamal vees veeproovide järel käia või ujuda, teised rühmakaaslased võtsid samaaegselt veeproove madalast veest. Veeproovide analüüsimiseks olid meil kasutada Pasco juhtmevabad andurid (temperatuuri-, pH-, hapniku- ja süsihappegaasi andur) ning õpilaste nutiseadmetesse laetud Sparkvue äpp. Iseseisva õppimise päeval jätkavad noored teadlased kogutud andete analüüsimist ning teevad kokkuvõtteid. Suur tänu spetsialistidele ja abijõule (Emilie ja Kadi

Filtri valmistamine (Marek ja Robert)
Välitunni eesmärk oli valmistada käepäraste vahenditega vee puhastamise filter. Selleks kasutasime plasttaarat, grillsütt ja turbasammalt. Filtri praktilisel kasutamisel oli oluline, et selle läbivool oleks üks detsiliiter ühes minutis.

Katsed veega (Liina)
Vaadeldi sellist nähtust nagu pindpinevus ja tekitati vedelike virn.
Pindpinevus on nähtus, kus vedeliku pinnakiht meenutab elastset kilet. Niinimetatud kile tekitamiseks kasutasime kas 50-sendist või 20- sendist ning pipetiga lisasime sendile veetilku. Teiseks tekitasime vedelike virna, mille tegemisel pidi arvestama tihedustega. Kasutada oli siirup, vesi, piim, nõudepesuvahend, õli. Tihedust ei teadnud keegi peast, katsetamise teel tuli kõik välja nii nagu pidi. Valmisid imelised virnad, kust ei puudunud ka natuke värvi.