Projekt Kaasaegne tagasisidestamine

Postitatud:

Õppesaasta 2022/23. üheks suuremaks fookusteemaks koolis on tagasisidestamine, selle kaasajastamine ning ühtlustamine. Teemast tulenevalt toimus augusti lõpus kõikidele õpetajatele vastavasisuline koolitus „Tõhus tagasiside ja tagasisideprotsess“, mida viis läbi Tartu Ülikooli lektor Pihel Hunt. Koolituse järgselt pandi kõikide õppetoolide esindajatest kokku töögrupp, mis teemaga süvitsi edasi tegelema hakkab. Plaanis on kaardistada praeguse tagasisidestamise süsteem, vaadata otsa murekohtadele ning töötada välja edasised sammud teema parendamiseks. Muuhulgas leppida omavahel kokku kuidas ja millal missugust tagasisidet anda ning kas ja kuidas see vanuseti erineb.

Kogu selle ettevõtmise teostamiseks on kool taotletud toetust ja saanud rahastuse kinnituse projekti kogumaksumusele 4 511,60 eurot Euroopa Liidu struktuurifondide meetme „Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused“ kaudu.