ROCCA AL MARE KOOLI ja ROOSTIKU KOOLI 1. KLASSI vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks on alanud!

Postitatud:

1. klassi soovijate avalduste vastuvõtt on lõppenud

Juba kolmandat õppeaastat pakub Rocca al Mare Kool võimalust alustada 1. klassis võõrkeele õppimist inglise, prantsuse või saksa keelest (avame kaks inglise keelega ning ühe prantsuse/saksa keelega alustava klassi). Alustades saksa või prantsuse keelega, lisandub inglise keel teise keele ehk B-keelena 4.klassist. Vastuvõtu ankeedis saate teha oma keele valiku pingerea. Juhul, kui teil ei ole kindlat eelistust ning sobivad kõik variandid, siis võite antud märkme teha avalduses olevasse lisamärkuste lahtrisse. Põhjustest, miks paljud pered on esimeseks võõrkeeleks valinud midagi muud kui tavapärane inglise keel, saate lugeda SIIT.

Roostiku koolis alustavad kõik õpilased 1. klassis inglise keele õppimisega ning 4. klassis lisandub B-keelena vene keel.

Muus osas toimetavad nii Rocca al Mare Kool kui ka Roostiku kool tavapäraselt. Me ei pane oma kooli vastuvõtmisel kedagi pingeritta. Oluliseks eelduseks on, et laps on kooliks küps ja pere väärtushoiakud ei ole põhimõttelises vastuolus kooli omadega.

Kui soovijate hulk ületab meie vastuvõtu võimalused, arvestame eeskätt kooli kogukonnaga, kuhu kuuluvad täna meie koolis käivate õpilaste õed ja vennad, meie õpetajate lapsed, kooli loojate lapsed. Ülejäänud kohad Rocca al Mare Kooli ja Roostiku kooli esimestes klassides täidame loosimise teel.

Tutvumistunnid koolis ja perevestlused veebi vahendusel toimuvad 7.-20. veebruar 2022. Täpsema info saadame teie avalduses märgitud meiliaadressile veebruarikuu esimesel nädalal.

Küsimuste korral suure kooli osas olete oodatud kirjutama ingrid.parloja@ramkool.edu.ee ; Roostiku Kooli osas roostikukool@ramkool.edu.ee

Parimate soovidega
Rocca al Mare Kool
Rocca al Mare Kooli Roostiku kool