Ave Kokka

ave.kokka@ramkool.edu.ee

matemaatikaõpetaja,
loodusainete õpetaja,
10B klassijuhataja