Ave Tuhkur

6 507 818
ave.tuhkur@ramkool.edu.ee

muusikaõpetaja,
6C klassijuhataja