Janika Kärk

6 507 816
janika.kark@ramkool.edu.ee

võõrkeelte õppetooli juhataja,
B-ja C-keele sektsiooni juhataja,
saksa keele õpetaja,
uurimistöö alused õpetaja