Kairi Palusoo

6 507 840
kairi.palusoo@ramkool.edu.ee

inglise keele õpetaja,
2C abiklassijuhataja