Toimus esimene LoTe projektipäev 8. klassidele!

Postitatud:


Seekordsed tegevused olid seotud keskkonnaga. Kahjuks ei õnnestunud tormihoiatuse tõttu välitegevusi korraldada.

Sel korral tutvusid õpilased lähemalt erinevate taimerühmadega, tegid keemiakatseid ning kuulasid kliimateemalist loengut ja katsetasid sealjuures Cornelli märkmete tegemist.

Loeng “Kliima eile, täna, homme” (prof Siim Veski, TalTech)
Loengus arutleti kliima üle, sest selleks et teada, kuidas muutub kliima tulevikus, peame me tuginema minevikus toimunud kliimasündmustele.

“Kliimakriis” (õpetaja Marek)
Toimus rühmatöö hommikuse loengu teemadel, kasutati Cornelli konspekti ja tehti suulised rühmatööde esitlused.

Taimede hõimkonnad ja nende uurimine binokulaariga (õpetajad Emilie ja Silja)
Uurisime ja võrdlesime erinevate taimerühmade esindajaid binokulaariga.

Reaktsiooni tunnused (õpetaja Pille)
Otsisime katseid tehes vastuseid küsimustele: Kuidas vaadelda ja kirjeldada ainetega toimuvaid muutuseid? Kuidas me saame aru, et toimub keemiline reaktsioon ning katseklaasis on hoopis uus aine uute omadustega? Lisaks sellele aitas tund paremini mõista isikukaitsevahendite olulisust ning kinnistada õigeid töövõtteid kemikaalidega ohutult ringikäimiseks.