Toimus LoTe projektipäev 9. klassidele.

Postitatud:

Üheksandikud said ülevaate kaasaegsetest rohetehnoloogilistest lahendustest, põgenesid reaalsest või virtuaalreaalsest klassiruumist ning panid ennast proovile “raketiülesandeid” lahendades.

“Hullu teadlase” põgenemistuba
Teadlane on hulluks läinud ja oma laborandid luku taha pannud! Ruumist põgenemiseks on vaid üks võimalus – tuleb lahendada teadlase jäetud mõistatused. Keemiateemalises põgenemismängus lahendasid õpilased vihjete põhjal erinevaid ülesandeid ja kõikidel meeskondadel õnnestus edukate lahenduste tõttu väljapääs lunastada.

Virtuaalreaalne keemia
Virtuaalreaalsuse maailmas said õpilased end proovile panna kahes õppemängus. Esimene mäng oli suunatud varem õpitu kinnistamisele. Mängu sisuks oli reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine.
Teise mängu käigus nägid õpilased, et aine ruumala arvutamiseks on erinevaid võimalusi. Mängu käigus otsiti lahendusi tühja anuma ruumala määramiseks ja selle täitmiseks sobiva ainega. Lisaks toetas antud ülesanne erinevate ühikute teisendamist. Lisaülesandena uurisid õpilased lähemalt ühte neid enim kõnetavat keskkonnaprobleemi.

Kuidas sünnib elekter taastuvenergia allikatest?
Kuidas toota elektrit taastuvenergia allikatest ja säästa seeläbi raha metsikul kiirusel kasvanud energia hindadest hoolimata, on küsimus, mis on viimasel aastal olnud üks põletavamaid ja päevakajalisemaid probleeme. Vaatasime noortega otsa küsimustele, kuidas üldse käib traditsiooniliselt elektrienergia tootmine ning milliseid võimalusi selleks on loonud uued tehnoloogiad, mis võimaldavad taastuvatest energiaallikatest nagu tuul ja päike saada “tasuta” elektrit. Tegime selgeks põhitõed laengu tekkimisest, potentsiaalide vahest ning illustreerisime neid põnevate näidetega. Omandatud teoreetilised teadmised on oluliseks aluseks, et noortel avaneks järgmistel LoTe päevadel võimalus hakata ise ehitama päikese- ja tuuleenergial põhinevat elektrijaama.

Rakett69
Rakett69 õpitoas said õpilased proovile panna oma teadmised õhu liikumise ja hüdraulilise deformatsiooni kohta ning rakendada oma ehitusosavust ning rühmatöö oskust. Tehti plaane, mõeldi ümber, ehitati purskkaevu, vaieldi, tehti kompromisse ning lõpuks ka võisteldi. Kõik võistkonnad olid edukad ning said oma autonoomse vile tööle ning kogemuse võrra rikkamaks.