Toimus selle õppeaasta teine LoTe õppepäev 8. klassidele

Postitatud:

Novembri lõpus toimus LoTe projektipäev 8. klassidele. Projektipäeva siduvaks teemaks oli süsinikuringe, mida uuriti kolmes töötoas.

Taimeraku ehitus ja mikroskopeerimine (juhendaja Silja)
Mikroskopeerimise töötoas õpiti valmistama ajutist preparaati ja töötama valgusmikroskoopidega. Õpilased said mikroskoopilisel tasandil tundma õppida taimeraku ehitust. Vaadeldi sambla rakkudes olevaid kloroplaste. Taimerakkude kloroplastides toimuv fotosüntees on süsinikuringe oluline osa.

Kromatograafia (juhendaja Pille)
Töötoas eraldasid õpilased taimepigmente spinati lehtedest, kasutades selleks paberkromatograafia meetodit. Filterpaberil hakkasid pigmendid koos lahustiga (kromatograafia mõttes: voolutiga) liikuma ning õpilased said eristada klorofülli, karoteeni ja ksantofülli.

Ainevahetus spinatis (juhendaja Kristel)
Ainevahetuse töötoas pidid õpilased sõnastama probleemi ja hüpoteesi tuginedes teaduslikule meetodile. Katse tuli olemasolevate vahendite (juhtmevaba temperatuuri-, hapniku- ja CO2 andur, biokamber, spinat, foolium) abil iseseisvalt planeerida ning läbi viia. Õpilased olid sunnitud oma mugavustsoonist välja astuma ja said oma kõrgema taseme oskused proovile panna. Meie õpilased on väga nutikad ja said kaasaegsete mõõteriistade kasutamise ja katse tulemuste analüüsimisega suurepäraselt hakkama.