Üleriigiline õpetajate hoiatusstreik

Postitatud:

Täna toimub üleriigiline õpetajate hoiatusstreik. Rocca al Mare Kool on seisnud loomisest saadik selle eest, et õpetaja töö oleks väärtustatud, et kool oleks koht, kuhu tuleksid meelsasti nii õpilased kui ka õpetajad. Hea õpetaja ei ole ainult oma aine spetsialist ja pädev pedagoog, vaid täidab enamasti ka mitmeid teisi rolle psühholoogist ja hingehoidjast kuni korravalvurini. Seetõttu väärib ta parimaid tingimusi, et oma tööd hästi teha. Oma koolis tõestame iga päev, et see on tegelikult võimalik.

Samas oleme mures Eestis üldiselt valitseva olukorra pärast, kus õpetaja missioonitunne ja tegelik tööpanus ei ole vastavuses ameti ühiskondliku maine ja selle eest makstava tasuga. Toetame hoiatusstreigiga kaasnevat ühiskondlikku diskussiooni õpetaja tegeliku tööaja, ametiga kaasnevate kohustuste ja vastutuse ning õpetaja ameti väärtuse üle tervikuna.

Loodame otsustajate mõistuslikkusele.

Rocca al Mare Koolis on täna tavapärane koolipäev.