Veebruaris toimus kolmas LoTe projektipäev 8. klassidele.

Postitatud:

Veebruaris toimus kolmas LoTe projektipäev 8. klassidele. Projektipäeva siduvaks teemaks oli keemia, mida uuriti läbi erinevate tegevuste.

Kodukeemia (õpetaja Pille)

Kodukeemia töötoas valmistati looduslik pH- indikaator, milleks kasutasime punast kapsast. Punase kapsa mahl muudab värvi vastavalt lahuse happesusele. Meil oli lahusteks vesi (neutraalne), torusiil (aluseline) ja Sanit- M (happeline). Teise katsena tekitasime “paukgaasi”, mis tekib vesiniku ja hapniku segunemisel ja leegiga kokkupuutel tekitab plahvatuse. Paugu tegemine tekitas õpilastes palju elevust ja oli ka neid, kellel oli väike hirm paugu eest, kuid kõik sujus kenasti. Lisaks õnnestus jälgida puhta vesiniku põlemist.

Veekeemia töötuba (õpetajad Kristel ja Silja)

„Rohetehnoloogia projekti toetas Eesti riik ja KIK”

Rohetehnoloogia projekti raames alustavad kaheksandikud koolimaja juures oleva Tallinna lahe seiret. Selleks tuleb neil kasutada erinevad Pasco andureid. Õpilased katsetasid töötoas, kuidas erinevaid andureid kasutada. Mõõdeti erinevate vedelike temperatuuri, pH-d, soolsust, hägusust ning hapniku- ja süsihappegaasi sisaldust. Põnevuse lisamiseks said õpilased panna ennast kriminalisti rolli ja lahendada andurite abil kaks müsteeriumi.

Mereseire ja keskkonnakaitse loeng (Natalja Kolesova ja õpetaja Robert)

„Rohetehnoloogia projekti toetas Eesti riik ja KIK”

Rohetehnoloogia projekti toel külastas meid merebioloogia spetsialist Natalja Kolesova. Natalja töötab Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudis ja tegeleb põhjaelustiku uurimisega ning keskkonnamõjude hindamisega, täpsemalt bioindikatsiooni valdkonnaga. Üheks ohtlike ainete geneetilise mõju bioindikaatoriks on kirpvähk Monoporeia affins. Pisikesi kirpvähilisi õnnestus õpilastel ka läbi stereomikroskoobi vaadelda.