Võõrkeeled kutsuvad!

Postitatud:

Rocca al Mare Kooli Seminar kutsub kõiki meie õpilasi, lapsevanemaid ning sõpru õppima võõrkeeli! Grupid avatakse vähemalt 6 osaleja olemasolul vastavalt osalejate tasemetele, hind sõltub osalejate arvust ning tunnid toimuvad koolipäeviti kella 16:10st kas üks või kaks korda nädalas.
Lisaks inglise, hispaania ning saksa keelele, on huvilistel valida järgmiste kursuste vahel:

Prantsuse keel edasijõudnutele (A2.2 – B1.1) kolmapäeviti kell 16:10-17:40. Esimest korda saadakse kokku 30. septembril.

Prantsuse keele kursus algajatele ja/või varem veidi õppinutele (A1.1) teisipäeviti kell 16:10 – 17:40.

Vene keele suhtluskursus, õpetajaks Aleksei Razin. Esimene tund (tasuta proovitund) toimub reedel 9.oktoobril 16.30-18.30.
Viimased uuringud näitavad, et huvi vene keele vastu Eesti koolides tõuseb. Samas klassikaline, tekstidel põhinev õppemetoodika ei haara enam kaasaegseid noori. Õpilastel on suurem huvi kõnekeele arendamiseks, mida oleks igapäevases elus vaja. Oma keelekursuse IVAN raames, mis sai Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt preemia „Aasta võõrkeelealane tegu 2014“ oleme valinud vene keele grammatikast kõige tähtsamad elemendid, mida just kõnekeeles on tarvis meeles pidada. Lisaks sellele töötasime välja terve rea mänge, mis lõhuvad keelebarjääre ja aktiveerivad sõnavara.
Kursuse osaleja:
· Ületab nn „keelebarjääri“ ehk hakkab rääkima vene keeles
· Oskab loovalt enda mõtteid nii lihtsustada, et neid saab väljendada, kasutades piiratud sõnavara
· Saab motivatsiooni vene keele oskuse edasiseks arendamiseks
· Saab vene keeles rääkimisest positiivse kogemuse
· Teab elementaarseid n-ö „kõnegrammatika“ lähtekohti ning rakendab neid suhtlemisel.
Kõigil huvilistel palun kirjutada Katrinile võõrkeelte õppetoolist hiljemalt 27.septembriks: katrin.raak@ramkool.edu.ee
Kirjutage kindlasti ka oma eelnevatest keeleõpingutest või, kui oskate öelda, ka oma oletatav
keeletase.

Kohtumiseni!