Investeerimisfond

Alates 2019. aastast on RaM kooli Arengufondi juurde loodud investeerimisfond pikaaegseteks investeeringuteks rahaliste vahendite kogumiseks.

Investeerimisfondi eesmärgiks on kooli jätkusuutlikuse tagamine.
Investeerimistulu hakatakse kasutama Rocca al Mare Kooli arengukava eesmärkide elluviimiseks ning arendustegevuste rahastamiseks.

Investeerimisfondi maht (seisuga 01.03.2020) on …… eurot
Investeeringute jaotus:
* paigutus, osakaal
* paigutus, osakaal

Investeerimisotsuste eest kannab hoolt investeerimiskomitee koosseisus:
Indrek Neivelt
Hannes Tamjärv
Jaan Tallinn
Margus Uudam

Kui soovid anda panuse RaM kooli jätkusuutlikkusse ja pikaajalisse kasvu läbi investeerimisfondi, siis oled oodatud liituma kooli suurtoetajatega.

Annetused investeerimisfondi saab kanda Rocca al Mare Kooli Sihtasutuse (reg. number 90005828) arvelduskontole: EE632200221043899565 Swedbank
Selgitusse märgi: Annetus RaM Kooli Investeerimisfondi, annetaja nimi.
Kui soovid jääda annetajana anonüümseks, siis palun anna sellest meile teada.

Kuna Rocca al Mare Kooli Sihtasutus on kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja, saavad annetajad summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49).

Kooli suurtoetajad läbi aegade:
•x
•x
•x