Õppematerjalid

Uurimistööde koostamine:

Uurimistööde koostamise juhend (kinnitatud 13. märtsil 2017)

Uuurimistööde viitamise juhend (kinnitatud 26. mail 2016)

Abiks uurimistöö kirjutajale ja juhendajale

Autorideklaratsioon

Uurimistöö eristuskiri

 

Kontserdiarvutuse ja muusikaetenduse retsensiooni koostamine:

Kuidas kirjutada kontserdiarvustust

Kuidas kirjutada muusikaetenduse retsensiooni

Muusikaõpetuse retsensioonide vormistamine

 

8. klassi loovtööd:

Loovtöö kaaskirja vormistamine

Loovtöö kinnituskiri

Kaaskirja näidis

Loovtöö juhend

 

12. klassi koolieksami eristuskiri: SIIN.