Välismaale õppima

Allpool reastatud lingid aitavad teil leida vajalikku infot välismaale õppima suundudes:

 

www.tudengiveeb.ee (pakub palju erinevaid linke, moned ka siin allpool välja toodud)
http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/sisulink/valismaale-oppima-millele-tahelepanu-poorata/
www.rajaleidja.ee
http://www.eac.ttu.ee
http://europa.eu/youth/et
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://ec.europa.eu/ploteus/

Välismaale õppima minemist vahendavad:

www.balticcouncil.ee
www.evenor.ee

Õppimisvõimalused erinevates keelekeskkondades:

 

SAKSA KEEL ( Janika Kärk)


Kuna meie kool on DSD-kool ja kuulub PASCH-koolide võrgustikku, saavad meie kooli 11. klasside õpilased igal aastal osa võtta DAAD (https://www.daad.de/en/)  ja ZfA (http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/DieZfA/node.html) poolt korraldatud infopäevast, kus tutvustatakse õppimisvõimalusi Saksamaa ülikoolides. Üldisele informatsioonile lisaks toimuvad töötoad (nt 2014. aastal teemadel: psühholoogia, informaatika, loodusteadused, keemia, õigusteadus). Programm varieerub. Infopäev toimub “Saksa kevade” raames, alati kevadel, Tallinna saksa gümnaasiumis või Kadrioru saksa gümnaasiumis.

Lisaks vahendab ZfA erinevaid Saksamaa ülikoolide pakkumisi sõita kohale erinevate ülikoolidega tutvuma (sõitu toetatakse rahaliselt).

DAAD-st on võimalik DSD II taseme eksami sooritanul taodelda 3-aastast stipendimit õppimaks Saksamaa kõrgkoolis.

 

HISPAANIA KEEL (Katrin Visnapuu):


Õppimisvõimaluste kohta Hispaania kuningriigi ülikoolides leiab väga põhjalikku infot neilt linkidelt:

http://www.studying-in-spain.com/universities-spain/

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TALLIN/en/InformacionParaExtranjeros/Pages/Estudiar.aspx

Leiab nii üldised suunised, erialade otsingud kui ka ülikoolide nimekirjad ja sealt saab juba edasi huvitava kooli kodulehele.

 

PRANTSUSE KEEL (Susanna Aija)

http://www.ife.ee/a/tallinn-antenne-2/haridusjateadus/opingud-prantsusmaal/
Siin on vajalik info + lingid kõigi võimaluste kohta.