Loodusklass

Rocca al Mare Kooli LOODUSKLASSI…

  • …eesmärk on luua KESKKOND suhtlemiseks ja kooskõla leidmiseks LOODUSEGA;
  • …sisu lähtub üldhariduskoolide riiklikust õppekavast, projektipaiga olemusest ning klassikollektiivi iseärasustest;
  • tegevus kaasab kõiki Rocca al Mare Kooli  õpetajaid ja õpilasi ning viiakse läbi erinevates Eestimaa paikades;
  • õpilastel on laiem ja elulähedasem otsustustasand edaspidiste valikute tegemisel. Loodusklassi toetas kuni aastani 2014:

>