Kestlik koolitoit

Liitusime 2020. aastal üle-eestilise keskkonnateadlikkuse koostööplatvormiga ROHETIIGER  (täpsem info SIIN) ning saime võimaluse põhjalikumalt mõelda keskkonnamõjudele, mis meie tegevustega kaasnevad. Viisime kogukonnas läbi küsitluse, et teada saada millised valdkonnad vajaksid esmajoones keskkonnahoiu valguses meie sekkumist. Kokkuvõtet küsitlusest saab näha SIIN. Kaardistasime enda tugevused ja nõrkused ning mõistsime, et palju on teha.

Võtsime esmaseks sihiks arukama söömise, kohalike toidutootjate väärtustamise, vastustustundliku tarbimise ja jäätmevabama elulaadi. Suurema rahulolu koolitoiduga.

Miks?

2015. aastal kinnitati ÜRO Kestliku Arengu Eesmärgid (SDG), mille elluviimisel on kestlik roll haridusel:
Jätkusuutlikku arengut toetav haridus õpetab tegema keskkonna terviklikkuse, majanduse elujõulisuse ja õiglase ühiskonnaga seotud küsimustes teadlikke otsuseid ning käituma vastutustundlikult nii praeguste kui ka tulevaste põlvkondade suhtes, austades sealjuures kultuurilist mitmekesisust.“
Tegu on elukestva õppega, mis on kvaliteetse hariduse lahutamatu osa. Jätkusuutlikku arengut toetav haridus on terviklik ja ümberkujundav pedagoogiline lähenemisviis, mis hõlmab nii õppesisu, õpiväljundeid, õpetamisviise kui ka õppekeskkonda. Selline haridus täidab oma eesmärgi, kui saavutab muutuse ühiskonnas“
UNESCO

KESKKONNATUNDLIKUM KOOLI TOIT

Sihiseade: riiklik õppekava ja RaM Kooli tegevusprintsiip

Lähem eesmärk: metoodilisem lähenemine koolis söödavale toidule – arukas söömine, kohalike toiduainete väärtustamine, jäätmevabam ja vastutustundlikum tarbimine. Suurem rahulolu koolitoiduga.

Kaugem eesmärk: mõjutada koolitoidu poliitikat, jätkusuutlik Eesti majandus

Aksioom: toit on lapse arengut mõjutav tegur.

Tervislik toit mõjutab lapse arengut ja meil koolikeskkonnas on vastutus teha kõik endast oleneva, et seda arengut toetada (välismaal on koolitoidu osa puudulik). Koolil on vastutus lahti seletada täisväärtusliku toidu olemus. Seda saame näidata nii oma õppetegevuse kui erinevate kaasavate tegevuste kaudu. Toiduõpet on täna vähestes Eesti koolides, aga RaM koolile on alates kooli loomisest olnud tähtsal kohal.