Kogukonna koolitused

Kollegiaalsus ja suhted koolis

Kooli puhul on tegemist tiheda ja huvitava suhetevõrgustikuga, kus olulisel kohal on suhted kolleegide vahel.
Teemad:
• Õpetaja enesepilt ja uskumused heast õpetajast
• Kas oma õpetajakuvandit on võimalik kohandada tänaste ootustega õpetajale?
• Kuidas toetada ja saada toetust?
• Kas koolijuht on kolleeg?
• Kas lapsevanem on kolleeg?
• Kuidas ennast hoida?

Lektor: Meedi Neeme
Koolituse maht: 2-3 akadeemilist tundi

Tõhus kool =  kogukonna kool

Mõned koolid on tõhusamad kui teised ja selleks on mitmeid põhjusi. Tähtsad on suhted õpilase, õpetaja ja lapsevanemate ning kooli vahel. Tähtis on kolme osapoole koos toimimine: õpilane leiab õpetajaga hea klapi, mõlemale sobib kooli keskkond ja lapsevanemad toetavad oma last ja lapse kooli.
Lapsevanemad, õpetajad, õpilased ja teised võtmeisikud moodustavad kooli kogukonna. Koolikogukonna koostoime ja kooli õhustik mõjutavad oluliselt koolide tõhusust. Tõhusas koolis õnnestuvad kõik kogukonna liikmed. Tõhus kool toetab lapse arengut kõige paremal moel.

Kuidas luua ja hoida kooli kogukonda? Kuidas koos edukalt toimida? Kuidas leppida kokku ühistes väärtustes?

Lektor: Meedi Neeme
Koolituse maht: 2 akadeemilist tundi