Õpetajate ja koolijuhtide täiendkoolitus

1. Lapse arengut toetavad ja pidurdavad praktikad.

• kool peab peatähelepanu pöörama õpilaste akadeemilisele edenemisele.
• õpetajad pingutavad aineteadmiste edasiandmisega, sest seda neilt eelkõige oodatakse.
• tihedad õppekavad ei jäta võimalust tegeleda piisavalt õpilaste üldise arengu, enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste toetamisega.
• koolikeskkonnas on vihaseid õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid.

Viha tekib hirmust:

• muutuste ees;
• koostöö ja kontakti kaotamise ees;
• kontakti kaotamise ees iseenda ja teistega

Kiirustamine ei võimalda süveneda.

Kool peab end priiks lendama.

Lektor: Meedi Neeme

Koolituse maht 2 akadeemilist tundi

2. Tagasiside ja edasiside on uue õpikäsitluse võti.

• Probleem: tõhus inimeste vaheline tagasiside on väga ressursimahukas: nõuab suurt teabetöötlusvõimekust, kommunikatiivseid oskusi ja aega nii andjalt kui vastuvõtjalt.
• Õpetaja tagasiside õpilase on kommunikatsiooni kvaliteetaeg.
• Küsimused: kas selline kvaliteetaeg on õpetaja tööpäevas põhiline või olukord, mis tuleb „tundidele lisaks“?
• Kas õpetaja oma tööplaane tehes alustab tagasiside planeerimisest või infoandmise planeerimisest? Tagasiside ja edasiside olemus;
• Tagasi-ja edasiside kui kommunikatsioon lapsevanematega;
• Kes õpetab õpilast tagasisidet küsima ja andma?
• Tagasiside dilemmad;
• Õpetajate portfooliod kui analüüsi ja arengu toetajad.

Lektor Meedi Neeme

Koolituse maht 2 akadeemilist tundi.

3. Heaolu loov kool.

Heaolu sõltub:

• kogu koolipere panustamisest kooli väärtuste ja põhimõtete hoidmisel
• vabadusest katsetada haridusuuendusi
• eduelamustest
• keskkonnast, kus kõigil osapooltel on Hääl
• õpilaste ja õpetajate koolirõõmust ja õpiisust…
• koolijuhi rollist
• kaasaegsetele õpikäsitustele toetumisest.

Lektor Meedi Neeme

Koolituse maht 2 akadeemilist tundi.

4. Õpilase juhitud arenguvestlus.

Arenguvestluse põhimõtted:

• õpilane juhib ise oma arenguvestlust;
• õpilane esitab oma nägemuse oma arengu kohta;
• õpilasel on kõige rohkem kõneaega;
• õpilane valmistab kodus ette vastused küsimustele ja võtab vestlusele kaasa märksõnad, mille alusel kõneleb;
• küsimused toetavad õpilast enda analüüsimisel oluliste teemade kaupa;
• õpilane otsustab ise, millises vormis ja järjekorras oma mõtteid esitab.
• Õpilane võib välja jätta küsimused, millele ta ei soovi vastata.

Lektor Meedi Neeme

Koolituse maht 2 akadeemilist tundi.

5. Mikrotasandi õppimine – miks filmida tunde?

Oma tunni filmimine annab võimaluse näha, millisena õpilased sind näevad.

Õpetaja enesekuvand.

• Vaata filmist: milline sa õpetades oled – tugevused ja arenguruum.
• Millest märkad, et õpetamise stiil õpilastele sobib?
• Millest märkad, et on mõned õpilased vajaksid teistsugust lähenemist?
• Mida sa selle teadmisega teed?
• Vaata kõiki õpilasi.
• Vaata mõnda õpilast eraldi – mida ta sinu tunnis teeb?
• Mida ette võtad, et kõik õpilased sinu tunnis oleksid märgatud?
• Kas sinu tunnis on mõni õpilane, kes on „hääleta“?
• Kas märkad kõiki õpilasi?

Lektor Meedi Neeme

Koolituse maht 1,5 tundi

6. Noored õpetajad kui kooli arenguvõimalus.

• Noored õpetajad kui koolikultuuri ja uute õpetamisviiside täiendajad;
• Noored õpetajad kui koolitajad;
• Noored õpetajad kui kooliuuenduste ressurss;
• Noorte õpetajate toetamine ja nõustamine;
• Noorte õpetajatele usaldamine ja tunnustamine.

Lektor Meedi Neeme

Koolituse maht 1 akadeemiline tund.

Info:
seminar@ramseminar.ee