24. märtsil tähistame sünnipäeva – muudatused koolipäevas!

Postitatud:

Kooli sünnipäev toob muudatused koolipäeva!

8.15 klassijuhataja minutid
8.30 aktus aulas; kringli söömine klassides
2.-6. tund (tunniplaani järgi)
13.10 korvallimatš vilistlased vs õpilased/õpetajad
7.-8. tund jäävad ära
Tunnid lõpevad 14.20 ja koolibussid lähevad 14.30.

Pikapäevasööki ja pikapäevarühma ei ole.
Trennid-ringid vastavalt kokkuleppele õpetajatega.