Aitame sisustada töövarjupäeva!

Postitatud:

Hea lapsevanem!

RaM koolis on saanud heaks tavaks, et 11. klassi õpilaste töövarjupäeva õnnestumisele aitavad kaasa kooli lapsevanemad, osaledes auväärses varjutatava rollis või toetades sobiva varjutatava leidmisel.

RaM kooli töövarjupäev toimub 21. novembril ning sellel aastal on töövarjuks kandideerimas 78 õpilast.
Loodame väga, et Teie osalemise või heade soovituste (sobiliku ametiga sugulane, sõber, kolleeg) abiga suudame leida kõikide õpilaste soovile vastava varjutatava.
Siiras tänu headele lapsevanematele, kes on eelnenud töövarjupäevade õnnestumisele kaasa aidanud! Loodame, et aitate meid jälle😊

Omapoolsest osalemise soovist teatage palun hiljemalt 25. oktoobriks aadressile: kadi.asmer@ramkool.edu.ee lisades oma kontaktandmed: ees- ja perenimi, varjutatav ametikoht ja ettevõte, kontakttelefon, e-posti aadress.

Töövarjuna teeb õpilane kaasa varjutatava pika tööpäeva. See on õpilastele kohustuslik, koolitunde antud päeval ei toimu. Töövarjupäeva eesmärgiks on võimaldada õpilastele teada saada, kuidas koolis õpitud teadmised tegelikus töös rakenduvad. Päev annab noortele praktilise töö kogemuse ja kasulikku infot elukutse valikul, et hinnata oma sobivust ühele või teisele ametikohale. Oma töövarjupäevast kirjutavad õpilased hiljem tagasiside. Eelnenud töövarjupäevade värvikast ja positiivsest tagasisidest näeme, et töövarjupäev on õpilaste jaoks valgustav kogemus sellest, kui palju nõuab pingutust või teadmisi õpilast huvitav töö, millest võib tulevikus saada tema elukutse.

Parimate tervitustega
Rocca al Mare kool ja 11. klassi õpilased