Johanna Juhkami uurimistöö pälvis taaskord tunnustuse!

Postitatud:

7. ja 8. mail toimunud veebikonverentsil selgusid õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üle-eestilise konkursi võitjad. Tänavu kvalifitseerus konkursile 45 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal said veebikonverentsil oma töid esitleda 11 parima põhikooli ja 9 parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid.

10.-12. klasside arvestuses pälvis 1. koha meie kooli abiturient Johanna Juhkami tööga „Mikroplastiku mõju vetikale Raphidocelis subcapitata“.

Palju õnne Johannale ja töö juhendajatele Kristel
Mäekasele ja Elise Joonasele!