Koolibussi teenuse lõpetamine

Postitatud:

RaM kooli perede vajadus koolibussi järele on aastate jooksul järk-järgult vähenenud, kooli kogukond on liikunud koolile lähemale ja tasuta ühistranspordi kättesaadavus on paranenud. Käesoleval õppeaastal oleme käigus hoidnud koolibusse kahel liinil: Pääsküla ja Viimsi liinidel, kus sõitjate arv on keskmiselt vastavalt 23 ja 12 õpilast päevas. See on vähem kui 4% meie kooli õpilastest. Kool on viimastel aastatel doteerinud koolibussi käigus hoidmist, sest hinnatõus tegelikel kuludel põhineva sõidutasuni oleks peredele ebamõistlikult koormav. Suurt koolibussi pikal liinil ja paljude peatustega käigus hoida on nii keskkonna kui ka kooli eelarve suhtes ebaotstarbekas. Seepärast oleme alates 2021. aasta septembrist otsustanud lõpetada koolibussi teenuse pakkumise. Väljapääsmatud olukorrad pakuvad aga uusi lahendusi – kaasajal populaarsed sõidujagamise teenused, taksofirmade väikebussid jms paindlikud lahendused. Koolipered saaksid ühiselt väiksemates kooslustes korraldada endale sobilikuma, lühema ja ajasäästlikuma koolitee, mis oleks sõbralikum nii rahakotile kui ka keskkonnale.