LoTe projektipäev 8. klassidele

Postitatud:

Neljapäeval toimus LoTe projektipäev 8. klassidele, seekordsed tegevused olid seotud veega. Õpilased said ennast korraks teadlase rolli panna ning tutvusid rannikumere seiramise võimalustega ja teostasid mõõtmised Kopli lahest. Lisaks õpiti ka merevett filtreerima.

Veeseire loeng (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)

„Rohetehnoloogia projekti toetas Eesti riik ja KIK”


Rohetehnoloogia projekti raames toimus mereseire loeng. Loengus said õpilased eelinfot Kopli lahe seireks. Meile tulid appi Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlased Kaire Toming ja Ele Vahtmäe, kes andsid ülevaate mõõdetavatest parameetritest ning nende tõlgendamisest.

Veeseire kopli lahes (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlased Kaire Toming ja Ele Vahtmäe ning õpetajad Silja, Kadi ja Kristel)
Rohetehnoloogia projekti toel toimus ka praktiline töö, mille eesmärgiks oli määrata Kopli lahe varakevadine veetemperatuur, pH, soolsus, hägusus ning O2 ja CO2 sisaldus. Kirjeldada põhjasubstraati (liiv, kruus, kivid, taimed) ning võrdluseks määrata õhust O2 ja CO2 ning kraaniveest CO2, O2, pH, temp.
Töö käigus tuli julgematel õpilastel selga ajada pinnaltpääste ülikond ning sügavamal vees veeproovide järel käia või ujuda, teised rühmakaaslased võtsid samaaegselt veeproove madalast veest. Veeproovide analüüsimiseks olid meil kasutada Pasco juhtmevabad andurid (temperatuuri-, pH-, soolsuse-, hägususe-, hapniku- ja süsihappegaasi andur) ning iPadidesse laetud Sparkvue äpp. Iseseisva õppimise päeval jätkavad noored teadlased kogutud andete analüüsimist ning teevad kokkuvõtteid. Suur tänu spetsialistidele!

Filtri valmistamine (Robert)
Välitunni eesmärk oli valmistada käepäraste vahenditega vee puhastamise filter. Selleks kasutasime plasttaarat, grillsütt ja turbasammalt. Filtri praktilisel kasutamisel oli oluline, et selle läbivool oleks üks detsiliiter ühes minutis.

Katsed veega (Ave)
Vaadeldi sellist nähtust nagu pindpinevus ja tekitati vedelike virn.
Pindpinevus on nähtus, kus vedeliku pinnakiht meenutab elastset kilet. Niinimetatud kile tekitamiseks kasutasime kas 50-sendist või 20-sendist ning pipetiga lisasime sendile veetilku. Teiseks tekitasime vedelike virna, mille tegemisel pidi arvestama tihedustega. Kasutada oli siirup, vesi, piim, nõudepesuvahend, õli. Tihedust ei teadnud keegi peast, katsetamise teel tuli kõik välja nii nagu pidi. Valmisid imelised virnad, kust ei puudunud ka natuke värvi.