Mai lõpus toimus viimane LoTe projektipäev 9. klassidele!

Postitatud:

Üheksandikud jätkasid tuule- ja päikesepargi rajamist koolimaja katusele, uurisid erinevate toodete päritolu ja teekonda, tutvusid Tallinna Loomaaias ohustatud liikidega ning ehitasid kanamunale kosmosekapsli.

Ohustatud liigid
Tallinna Loomaaias tutvuti ohustatud liikide ja nende ohustatuse põhjustega. Põhjalikumalt tutvuti jääkarude, takiinide, tüügassigade, ninasarvikute ja londilistega. Pärast rühmatööd jäi aega ka “vihmametsast” läbi astuda.

Toote teekond
Õpilased uurisid rühmades erinevate toodete valmistamiseks kasutatavaid tooraineid, nende päritolumaid ja toote valmistamise või kokku panemise logistikat. Samuti spetsialiseerumist ja rahvusvahelist koostööd erinevate toodete tarneahelas.

Rakett69
Sel korral oli tarvis ehitada kosmosekapsel ja see koolimaja katuselt alla kukutada nii, et selles olev astronaut (kanamuna) terveks jääks. Ülesanne õnnestus suurepäraselt ning astronaudid jäid turvalistes kosmosekapslites terveks.

Rohetehnoloogia projekt
Tänapäeva inimese välistest allikatest pärineva energia kasutamise vajadus on hinnanguliselt tõusnud 40 korda. Taastuvenergia kasutamine ei vähenda allikates sisalduvat ener­gia­varu. LoTe õppepäeva raames jätkasid 9. klassi õpilased koolimaja katusele päikese- ja tuulejaama ehitamist, mis nõudis tehnoloogiate läbitöötamist ja mõistmist. Tutvuti kooli katusele paigaldatud päikesejaamaga ning pandi ise käed külge päikesepaneelide ja tuulegeneraatori ühendamisel.

Aitäh üheksandikele ja nende juhendajatele põnevate LoTe päevade eest ja edukat eksamiperioodi!