Muusikalugu ja solfedžo kutsuvad tundi

Postitatud:

Registreerimine tundi:
http://wheel.1kdigital.com/ram/muusikakool2017_2018/
Keri ankeedi lõppu, kus on võimalik valida, kas muusikalugu või solfedžo