Muutused koolielus

Postitatud:

Täname teid usalduse ja kannatlikkuse eest! Nii nagu praegune olukord riigis ja maailmas, siis oleme meiegi pidevas muutumises ja seda ikka sellepärast, et me kõik püsiksime terved ja rõõmsad ning seejuures saaksid meie lapsed omandatud ka kõik vajalikud teadmised.

Lastevanemate koosolekutel sai räägitud kooli plaanist minna iseõppele päevade kaupa, kuid tänane olukord nõuab meilt paindlikkust ja kohanemist.

Terviseameti poolt soovitatud suuremate koosviibimiste hajutamise eesmärgil oleme võtnud vastu otsuse, et keskmine kooliosa (6. kuni 9. klass) ja vanem kooliosa (10. kuni 12. klass) käivad koolis üle nädala. Noorem kooliosa (1. kuni 5. klass) viibib koolimajas, kuid alates 23. septembrist on kolmapäeviti iseõppepäeval. Noorema kooliosa iseõppe päeval tulevad kooli õpilased ainult juhul, kui on sõlmitud vastav erikokkulepe klassiõpetajaga.


Näpunäiteid iseõppe nädalaks:
-Tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile.
-Ainetundide sisu on eKoolis hiljemalt koolipäeva alguseks kell 9.00 – TUNNIKIRJELDUSE ALL.
-Vähemat 1 kohtumine nädalas igas õppeaines toimub reaalajas (vajadusel rohkem) – vastavalt tunniplaanile. Algava nädala reaalajas kohtumiste info õpilastele on olemas esmaspäeval kella 9ks (eKoolis koduse töö all).
-Kontrolltööd toimuvad nii nagu plaanitud.
-Õpetaja võib õpilasele antud ülesandeid kontrollida jooskvalt.

Huvitegevus ja ringid toimuvad olenemata sellest, kas kooliosa õpilased on koolimajas või iseõppel. Kõik tunniplaanis olevad ained, sh ka koorid toimuvad vastavalt ülaltoodud graafikule ehk siis üle nädala.

Loodame siiralt, et mõistate ning annate oma heakskiidu, Julgustame teid ikka oma murede, rõõmude ja ettepanekutega meie poole pöörduma.

Tugevat tervist ja rõõmsat meelt soovides

Teie Rocca al Mare Kool