PETITSIOON ERAKOOLIDE HEAKS

Postitatud:

Hea Rocca al Mare koolipere ja sõber, vajame Sinu abi nüüd ja kohe!

Rocca al Mare kool on erakool, sest Eesti Vabariigis on kolm koolipidaja omandivormi: eraomand, munitsipaalomand ja riigiomand. Vastavalt siis erakool, munitsipaalkool ja riigikool.

HTM on välja käinud seaduse eelnõuga, millega tahetakse ära võtta erakoolide õpilastelt võrdsus munitsipaal- ja riigikoolidega. HTM-i eelnõu diskrimineerib ilmselgelt erakoolis õppivad lapsi ja nende vanemaid.

Petisioonile, mis asub lehel:
http://petitsioon.ee/riik-peab-suhtuma-laste-haridusse-vordselt#btn-sign ootame kõigi meie lapsevanemate, ja toetajate allkirju.
Palume teil see petitsioon läbi lugeda ja võimalusel allkirjastada. Selleks on 2 võimalust:
1. Digitaalselt (samal aadressil, allkirjastada enne 13.novembrit)
2. Paberkandjal koolis (allkirjastada enne 12.novembrit)

Lisaks petisioonile on kavandatud hulk teisi tegevusi, mille kohta saate informatsiooni lehelt www.avalikultharidusest.ee, samuti leiate sealt lisainformatsiooni kogu teema kohta.

See, kuidas HTM on asju ajanud kiirustades, sihtrühma ignoreerides ja nüüd siis meid ka sildistanud ja mõistetega hämanud, vajab vastust.
Iga laps ja iga lapsevanem on tähtis ja meist ei või lihtsalt niisama üle sõita!

Erakoolide esindajad on mitu kuud püüdnud HTM-iga läbi rääkida, kuid see ei ole andnud tulemust. HTM-il on ainult üks lahendus: ühtegi alternatiivi ei kaaluta ja meid, keda see seadus otseselt puudutab, kuulda ei võeta.a

Erakoole sildistatakse, et erakoolide tegevustoetus sööb ära õpetajate palgatõusu – see on ilmselge vale. Õpetajate palgatõus, mis on osa haridustoetusest, on hoopis teine eelarve rida, kui tegevustoetus. Lisaks on erakoolide õpilasi 5% kogu Eesti õpilaskonnast ja see on eksitav ning demagoogiline võte, et see väike osa võtab ära enamuse ressursist.

HTM retoorika, et erakoolidele makstakse kõik kinni ja siis nad saavad veel õppemaksu võtta – on samuti täiesti vale.

Erakoolide lapsevanemad peavad üleval koolimaja ja kooli tugiteenuseid oma vahenditest, jättes selle summa KOV-i ja riigi eelarvesse. Teiste sõnadega – lastevanemate õppemaks, annetused, projektirahad, üritustega teenitud rahad – on see osa, mis KOV või keskvalitsus lisaks haridustoetusele ja tegevustoetusele, munitsipaalkooli panustab.

Maksumaksjale on erakool täna odavam, kui munitsipaal-või riigikool, sest erakoolide lapsevanemad annavad oma raha ja tööpanust haridusse juurde. Meie erakoolide lapsevanemad osalevad aga samal ajal solidaarselt, läbi oma maksude, kõikide Eesti koolide kulude katmises ja maksavad oma isiklikust eelarvest ka veel oma laste kooli ülalpidamiseks juurde. HTM-i plaan näeb ette, et meie panus veelgi suureneks, aga see on lisaks ebaõiglusele ka paljudele lapsevanematele ülejõu, me lihtsalt ei suuda rohkem maksta ja panustada.

See, et erakoolides õpivad enamasti varakate inimeste lapsed ning las need varakad maksavad oma lapse hariduse ise kinni, on arvatavasti kogu selle HTM-i demagoogia juures kõige valusam. Tegelikult on suur osa erakoole just väikesed koolid, mida peavad MTÜ-d (haridussilm.ee statistika järgi on erakoole Eestis 56 ja nendest 40 on mittetulundusühingud). Õppemaks erakoolides algab 45 eurost kuus. Ka meie kooli vanemad on väga erineva majandusliku taustaga ning on teinud oma eelarves valikuid, et lapsed saaks meie koolis õppida.

See on meie teha, millises riigis me tahame elada, see on meie teha, et meie häält võetakse kuulda ja kui selleks on vaja koguda allkirju või marssida Toompeale, siis seda me ka teeme. Lisaks on erakoolide lapsevanemad ettevalmistamas alternatiiveelnõud ning eelnõu seletuskirja. Ehk siis, me teeme HTM-i tööd, aga oleme selleks valmis, sest tahame, et meie koolid jääksid püsima.
Hea lapsevanem, Sinu panus ja allkiri loeb!

Kuuno Kirspuu
RaM kooli vanematekogu juht,
Kodanikualgatuse „Avalikult haridusest“
kampaania töögrupi liige