Rocca al Mare Kooli õpetajate ühepäevane toetusstreik 22. jaanuaril

Postitatud:

Tere, hea koolipere!

22. jaanuaril 2024 algab Eestis õpetajate ja haridustöötajate tähtajatu streik. See on väga äärmuslik meede, et juhtida tähelepanu tõsistele probleemidele Eesti haridusmaastikul. On tähtis, et Eesti riigi käekäigu eest vastutajad mõistaks, et kvaliteetne haridus on kõige tähtsam eeldus, et meie riik saaks hästi, turvaliselt ja jätkusuutlikult toimida. Mõistmisele peavad järgnema konkreetsed teod, aga just nendest jääb praeguses hariduspoliitikas vajaka. Eesti haridussüsteemis on tekkinud olukord, kus aasta-aastalt on üha raskem leida kvalifitseeritud õpetajaid. Selle põhjuseks on õpetajate suur töökoormus, mis omakorda põhjustab õpetajate läbipõlemist. Toimiva karjäärimudeli puudumine võtab õpetajalt võimaluse tulemusliku töö eest kõrgemat tasu saada.
Rocca al Mare Kool on erakool ja seetõttu ei ole kõik mured, millega üldhariduskoolid silmitsi seisavad, teravalt tõstatunud. Samas oleme osa Eesti haridusmaastikust ning tunneme vajadust seista teiste Eestimaa õpetajate kõrval. Loodame, et ka teie lapsevanematena toetate meid selles. Õpetajate ressurss on ammendumas ning sellel on tõsised tagajärjed Eesti haridusele ja laiemalt kogu Eesti riigi tulevikule. Eelnevalt välja toodud põhjustel tahame olla solidaarsed kõikide Eesti õpetajatega ning osaleme ühepäevasel toetusstreigil 22. jaanuaril käesoleval aastal.

Teie lapsevanemana saate toetusstreiki toetada, jättes lapsed sellel päeval koju. Siiski on koolimaja 22. jaanuaril avatud neile, kel puudub võimalus koju jääda.

Oluline info:
Tööseisak toimub 22. jaanuaril ja ainetunde sel päeval ei toimu.
Õpilastel on ülesanne lugeda selle perioodi kohustuslikku kirjandust või tegeleda iseseisvalt muu õppetegevusega.

22. jaanuaril toimuvad esmaspäevased huviringid tavapärasel kellaajal.
Palun andke SELLE LINGI kaudu neljapäevaks, 18. jaanuariks teada, kui õpilasel puudub võimalus koju jääda.

Päeva korralduslike küsimuste puhul pöörduda vastava kooliosa juhi poole.

õpetajate esindajad
Ronald Juurmaa ja Kaisa Veskemaa