Rohelised Käärid

Postitatud:

Roosadel Kääridel esitletud õpetajate moekollektsiooni ROHELISED KÄÄRID näitus on nüüd avatud aula ees. Kostüümide idee sai alguse RoheRaM´i selle õppeaasta fookusteemast „Sorteerime arukalt!“, mille raames pöörab kool tähelepanu teema vajalikkusele ning liigub samm sammult jäätmete liigiti sorteerimise suunas.
Moeetenduseks valminud kostüümide vahendusel jagatakse õpilastele prügi sorteerimise tarkust ning seetõttu on iga kostüümi valmistamiseks kasutatud vastavaid sorteeritud jäätmeid kas pakenditest, paberist, biojäätmetest või segaolmejäätmetest.