Sel nädalal alustasid LoTe tegevustega 9. klassid

Postitatud:

Rohetehnoloogia (Raimond)

Sissejuhatavas loengus selgitas õpetaja Raimond kuidas sünnib elekter taastuvenergia allikatest. Omandatud teoreetilised teadmised on oluliseks aluseks, et noortel avaneks järgmistel LoTe päevadel võimalus hakata ise planeerima ja ehitama päikese- ja tuuleenergial põhinevat elektrijaama.

Südame ehitus (Kristel)

Praktilises töötoas tutvusid õpilased inimese südame ehitusega. Kuna seasüda on ehituse poolest inimese südamele väga sarnane, siis said õpilased oma uusi teadmisi ka kohe praktiliselt sea südant lahates rakendada. Töötoa lõpuks oli selge mitme osaline on inimese süda, kuidas veri südames liigub ning miks on vasak südamepool palju lihaselisem ja paksem kui parem.

Rakett69 (Marion)

Raketiülesanne jääb sel korral saladuseks aga proovile pandi õpilaste koostööoskused ning füüsikaseadustele tuginev loominguline mõtlemine.

Keemia labor (Pille)

Keemia laboris viisid õpilased läbi erinevaid keemilisi reaktsioone Pb2+, Fe3+, Ba2+, Cu2+ ioonide tõestamiseks lahuses ning tõestasid katseklaasi kogutud vesiniku puhtust tõestusreaktsiooni abil. Õpilased said teada, mis on tõestusreaktsioonid ja kuidas neid kasutada ioonide esinemise või vesiniku puhtuse tõestamiseks. Lisaks kinnistati laboris töötamisel erinevaid (ohutuid) töövõtteid ja isikukaitsevahendite kandmise olulisust.