Kadi Asmer

6 507 817
kadi.asmer@ramkool.edu.ee

Rohetiigri ja loodusklassi projektijuht,
4A abiklassijuhataja