Kristina Riiel

kristina.riiel@ramkool.edu.ee

loodusõpetuse õpetaja (lapsepuhkusel)