Toimus järjekordne LoTe projektipäev!

Postitatud:

Veebruari alguses toimus kolmas LoTe projektipäev 9. klassidele

Üheksandikud tutvusid tuulegeneraatorite ja päikesepaneelidega, põgenesid reaalsest või virtuaalreaalsest klassiruumist ning panid ennast proovile “raketiülesandeid” lahendades.

Rakett69
Rakett69 õpitoas said õpilased proovile panna oma 8. klassis omandatud teadmised mehaanika vallast, täpsemalt energia jäävuse seaduse. Potentsiaalne energia muundati kineetiliseks energiaks ning võisteldi selles, kelle ehitatud auto sõidab kõige kaugemale. Kõik autod hakkasid liikuma, tõsi küll, mõni ka tagurpidi.

Rohetehnoloogia projekt
Rohetehnoloogia valdkond on otseselt seotud kliimamuutustega, kuna erinevaid rohetehnoloogiaid rakendades saame vähendada keskkonnasaastet, kasvuhoonegaaside hulka ning sel viisil ka inimtekkelist kliimamuutust vähendada. Suur osa kliimamuutustega tegelemisel on ka noorte teadlikkuse tõstmine kliimamuutustest üldisemalt ja rohetehnoloogiatest. Käesoleva projekti raames alustasid 9. klassi õpilased päikesejaama ja tuulepargi ehitamist, mis nõudis õpilastelt tehnoloogiate läbitöötamist ja mõistmist.

Virtuaalreaalne keemia (Liina)
Õpilastel oli võimalus õppida keemiat virtuaalreaalsuses. Futuclassis on keerulised teemad mängustatud kujul õpilastele paremini omandatavad, huvitavad ja kaasahaaravad. Sel korral oli mängu eesmärgiks õpetada ja harjutada aine hulga valemi rakendamist probleemi lahendamisel. Aidata mõistmisel, et erinevatel ainetel on isesugused omadused (värvus, agregaatolek, aatommass jmt).
Lisaks eelnevale, uurisid õpilased neid enim kõnetavat keskkonnaprobleemi ning esitlesid seda ka kaasõpilastele.

“Hullu teadlase” põgenemistuba
Teadlane on hulluks läinud ja oma laborandid luku taha pannud! Ruumist põgenemiseks on vaid üks võimalus – tuleb lahendada teadlase jäetud mõistatused. Keemiateemalises põgenemismängus lahendasid õpilased vihjete põhjal erinevaid ülesandeid ja kõikidel meeskondadel õnnestus edukate lahenduste tõttu väljapääs lunastada. Lõpetuseks sai kogutud teadmisi kontrollida Kahoot võistlusel!