Toimus kolmas LoTe õppepäev 9. klassidele

Postitatud:

Sel nädalal jätkasid 9. klassid raketiülesannete lahendamisega ning rohetehnoloogia projektiga. Lisaks piiluti keemiat läbi liitreaalsuse ning rakendati oma keemiateadmisi põgenemistoas (keemia klassiruumist pääsemiseks).

Rohetehnoloogia. Kuidas sünnib elekter taastuvenergia allikatest? (Raimond)
Sel korral said õpilased lõpuks ise proovida kätt, päikese- ja tuuleelektrijaama ehitamisel. Tuli puhastada ja hülsistada elektrikaableid, panna kokku generaatoreid ning ühendada omavahel paneelid, kontroller ja inverter kasutades vahel ka kaitselüliteid, et süsteem oleks ohutu ja päriselt nõuetele vastav. Tulemusi mõõdeti multimeetriga ning otsiti põhjust, miks paneelidest tuleb küll piisavalt pinget, ent liiga vähe voolutugevust, et midagi tööle panna. Tuulegeneraatoriga sai suisa korraldatud väike võistlus, et selgitada välja, kes suudab tuuliku kõige paremini pöörlema saada ja seeläbi kõige rohkem pinget genereerida.

Rakett69 (Robert)
Võistkonnad pidid ehitama etteantud vahenditest stopperi ja sellega mõõtma 1-5 minutit kestvat sündmust. Selles ülesandes tuli ise leida võimalikult ühtlaselt korduv sündmus, selle keskmine kestus määrata ning perioodilise sündmuse kordamise tulemusena määrata möödunud aeg. Võitsid need, kelle stopper oli kõige täpsem.

Virtuaalreaalne keemia (Pille, Ave)
Õpilastel oli võimalus õppida keemiat erinevate digilahenduste kaudu. Virtuaalses laboris uuriti katseid tehes soolade lahustumise sõltuvust temperatuurist ning selle seoseid lahustumisel esineva soojusefektiga. Sõnastati hüpotees ning katse tulemustele tuginedes järeldus selle paikapidavuse kohta. Toreda ja mängulise digitaalse mängu abil prooviti jõudu kergemate ja ka kõige raskemate keemiliste võrrandite tasakaalustamises. Virtuaalprillide abil tutvuti Futuclassis keemia teemadega läbi liitreaalsuse, seal on keerulised teemad mängustatud kujul õpilastele paremini omandatavad, huvitavad ja kaasahaaravad.

“Hullu teadlase/õpetaja” põgenemistuba (Kristel)
Õpetaja on hulluks läinud ja oma õpilased keemia klassiruumi luku taha pannud! Ruumist põgenemiseks on vaid üks võimalus – tuleb lahendada hullu õpetaja jäetud mõistatused. Keemiateemalises põgenemismängus lahendasid õpilased vihjete põhjal erinevaid ülesandeid ja kõikidel meeskondadel õnnestus edukate lahenduste tõttu väljapääs lunastada. Põgenemismängu lõppedes tutvuti ka mängus kasutusel olnud ainete ja reaktsioonidega lähemalt ning pandi omandatud teadmised proovile Kahootis.