Toimus viimane LoTe projektipäev 9. klassidele!

Postitatud:

Orgaanilise keemia töötoas said õpilased teoorias õpitut praktikas rakendada, et õpitu paremini kinnistuks. Kokku tehti kuus katset ning kiirematele huvilistele oli varuks üks värviderohke lisakatse.

Katsete eesmärgiks oli leida vastused järgnevatele uurimisküsimustele:

1) Kuidas mõjutab tärklise hulk toiduaines selle energiasisaldust?
2) Kas tärklis lahustub vees? Kuidas määrata tärklise sisaldust erinevates toiduainetes?
3) Mida õigupoolest tähendab – sarnane lahustab sarnast? Hüdrofoobsed ained.
4) Kuidas tõestada reaktsiooni käigus eralduvat süsihappegaasi?
5) Kuidas hape mõjutab erinevates valgurikastes toiduainetes sisalduvaid valke?

Keskmes olid aineklassid: alkoholid, karboksüülhapped, sahhariidid, valgud ning rasvad.

Praktilise füüsika töötoas oli õpilastel võimalus rakendada oma teadmisi soojusõpetusest ning nad said teada, et jääd saab valmistada ka ilma sügavkülmata: vaakumi või Peltieri elemendi abil. Tänu Praktikalile – loodusainete õpetamise ökosüsteemile, kes on meie kooli varustanud füüsika praktikumide materjaliga, said kõik õpilased ka ise Peltieri elemendiga jääd teha. Et muuta katse lõbusamaks ja põnevamaks, siis valmistasime mahlajääd, mille õpilased said katse lõpus ära süüa.

Jätkusid ka robootika ja liitreaalsuse töötoad. Läbi AR-prillide avanes õpilastele osakeste maailm ning robotiga tuli läbida labürint.

Mis õpilastele meelde jäi:
Peltieri efekti abil saab aineid jäätada ja tärklise olemasolu saab tuvastada joodiga. Jääkuubikut saab teha vee ja elektrivoolu abil. Jääd on võimalik teha ka ilma sügavkülmikuta. Oskan teha laavalampi. NaOH on väga söövitav alus ning inimesele ohtlik. Robotit saad programmeerida just nii nagu sa tahad. Füüsika on palju rohkemat, kui ainult valemid ja arvutused.