Tugikeskuste uuendused

Postitatud:

Meie eesmärgiks on toetada igat õpilast lähtuvalt tema individuaalsest õpiteekonnast.

Rocca al Mare Koolis ja Vodja Individuaalõppekeskuses rakendame kaasava hariduse põhimõtteid ja loome õpilast toetava õpikeskkonna.

Tallinna kooli ruume on mitmekesistatud õpi- ja eraldumisnurkade ning rühmatöö keskustega, alternatiivseks istumisvõimaluseks on soetatud istepallid ja õppetööks uuenduslik interaktiivne tahvel.

Vodja mõisakooli on sisustatud teraapiatuba, puhke- ja eraldumisalad, on täiendatud klassiruumide tehnoloogilist varustust ning rajatakse õuesõppeklass.

Uued võimalused on õpilastele kättesaadavad alates teisest perioodist.

Tegevuste ellu viimiseks saadi kaasrahastus Euroopa Regionaalarengu fondist.