Vastuvõtt RaM Kooli 1. ja 10. klassi astumiseks 2018/19 õppeaastaks on alanud!

Postitatud:

Vastuvõtt 1. klassi:

Meie koolis õppima asumise soovist saate teada anda 21. jaanuarini, täites ankeedi SIIN.

Nii nagu eelmistelgi aastatel, ei pane me kooli vastuvõtmiseks kedagi pingeritta. Oluliseks eelduseks on, et laps on kooliks küps ja pere väärtushoiakud ei ole põhimõttelises vastuolus kooli omadega.
Kui soovijate hulk ületab meie vastuvõtu võimalused, arvestame eeskätt koolikogukonnaga, kuhu kuuluvad meie praeguste õpilaste õed ja vennad, meie õpetajate lapsed, kooli loojate ja toetajate lapsed ning võimalusel ka vilistlaste lapsed. Ülejäänud kohad RaM Kooli esimestes klassides täidame loosimise teel nende vahel, kellega oleme tutvumisvestlusel kohtunud.
Informatsiooni tutvumisvestluse toimumise kohta teatame kõigile ankeedi täitnud peredele hiljemalt 02. veebruaril 2018. Tutvumisvestlused toimuvad 10. ja 11. veebruaril.

 

Vastuvõtt 10. klassi:

10. klassi õppima asuda soovijatel palume täita õpilaskandidaadi ankeet SIIN ja esitada oma praeguse kooli kinnitatud 7.-9. klassi hinnetelehed (kus kajastuvad kõik 7., 8. ja 9. klassi saadud jooksvad, kontrolltööde ja kokkuvõtvad hinded ning hilinemised-puudumised).
Vastuvõtuprotsessi osadeks on tutvumine kandidaadi õpitulemustega, motivatsioonikirja kirjutamine ja vestlus RaM Kooli juhtkonnaga.

Motivatsioonikirja kirjutamisel on kandidaadil võimalik kasutada varem ettevalmistatud märkmeid (ühepoolsel A5 formaadis lehel). Motivatsioonikirja ettevalmistamisel saab tugineda järgmistele pidepunktidele:
-Kes ma olen
-Minu saavutused (õppimine, isiklik areng, muu)
-RaM Kooli väärtused
-Miks RaM Kool
-Mina ja kaaslased

10. klassi vastuvõtu ajakava:
14. märts: õpilaskandidaadi ankeedi täitmise ja kooli kinnitatud hinnetelehtede esitamise tähtaeg.
24. märts kell 11.00 – 12.00: motivatsioonikirja kirjutamine RaM Koolis.
Aprill-mai: vestlused eelnevad kaks vooru edukalt läbinud kandidaatidele. Täpsed vestlusajad teatatakse kandidaatidele eraldi.

 

Jälgige informatsiooni ka meie kooli kodulehel.
Tekkinud küsimuste korral pöörduge kooli infosekretäri poole telefonil 6507 800 või e-posti aadressil anu.laanet@ramkool.edu.ee