Vastuvõtt Rocca al Mare Kooli 10. klassi 2023/2024. õppeaastaks

Postitatud:

Kollane koolimaja mere ääres ootab varsti jälle hakkajaid ja õpihuvilisi gümnasiste. Kui soovid lisaks õppimisele lüüa kaasa kirevas koolielus ja avastada endas uusi tahke, kandideeri 10. klassi õpilaseks. Pakume oma õpilastele laiapõhjalist gümnaasiumiharidust. RaM Kooli gümnaasiumiosa õpilane saab aimu nii rahatarkusest kui ka inimeseks olemise ja enese arendamise võimalustest, osaleda koos õpingukaaslastega loodusklassis ning valida talle huvipakkuvaid kursuseid 40 valikaine seast ja õppida matemaatikat laia programmi alusel. Lisaks pakume gümnasistidele võimaluse õppida kolmandat võõrkeelt, proovida kätt laboris või tehnikavaldkonnas, vaadata sügavamalt sisse kultuuri- ja kunstivaldkonda või mõtestada ühiskonna toimimist. Täiendavate kursuste loetelu leiad SIIT .

Avalduste vastuvõtt Rocca al Mare Kooli 10. klassi on avatud 1.–28. veebruarini.

Kandideerimiseks tuleb kõigil soovijatel esitada taotlus Arno keskkonnas (https://piksel.ee/arno/ramkool/).

Vastuvõtuprotsessi osadeks on tutvumine kandidaadi õpitulemuste ja hoiakutega õppimisse, vestlus ning akadeemiline test.

Õpilaskandidaadid, kes õpivad RaM Kooli 9. klassis:
● esitavad avalduse Arno keskkonnas,
● osalevad vestlusel kooli juhtkonnaga. Vestlused toimuvad IV perioodi 1. nädalal.

Õpilaskandidaadid, kes ei õpi RaM Kooli 9. klassis:
● esitavad avalduse Arno keskkonnas,
● avaldusele tuleb lisada 8. klassi hinneteleht kokkuvõtvate hinnetega ning 9. klassi, hinneteleht, kus kajastuvad kõik 9. klassis saadud jooksvad, kontrolltööde ja kokkuvõtvad hinded, koolipoolsed märkamised ning hilinemised-puudumised,
● sooritavad akadeemilise testi. Test toimub 9. märtsil kell 16 Rocca al Mare Koolis,
● osalevad perevestlusel 19. märtsil.

Vabade kohtade olemasolu korral toimub 10. klassi lisavastuvõtt. Olulised kuupäevad:
● avalduste esitamine 1. märts–4. august 2023
● akadeemiline test ja vestlus vahemikus 7.–11. august

Vastuvõtt Kaarli Gümnaasiumisse
Alates 2022. aasta sügisest on RaM Kooli ja Kaarli Kooli koostööna avatud õppekoht – Kaarli Gümnaasium. Kaarli Gümnaasium tegutseb Tallinna kesklinnas aadressiga Toompuiestee 4. Koostöös Kaarli Kooli kogukonnaga soovime luua keskkonna, kus on võimalik kujuneda vastutusvõimeliseks, tegusaks, avatud ja haritud inimeseks, kes väärtustab oma juuri, usku ja kultuuri ning suhtub lugupidavalt teiste rahvaste kultuuritraditsioonidesse. Kaarli Gümnaasiumis toetame õpilasi akadeemiliste teadmiste ning enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste omandamisel, samuti isikliku väärtussüsteemi kujunemisel. Peame oluliseks enda huvidest, annetest ja potentsiaalist teadliku inimese kujunemist, kes oskab teha edaspidiseid õpi- ja karjäärivalikuid. Tähtsustame õpivõimelisust ja loovust, väärtustame mõtlemis- ja analüüsioskust.
Kaarli Gümnaasiumi vastuvõtukorra ja kandideerimiseks vajaliku info ja õpilaskandidaadi ankeedi leiad siit: https://kaarlikool.ee/gumnaasium/vastuvott-2/
Olulised kuupäevad Kaarli gümnaasiumisse astumiseks:
23. jaanuar–10. märts 2023 avalduste vastuvõtmine
15. märts akadeemiline test väljast tulijatele
Alates 20. märtsist perevestlused väljast tulijatele.