Vodja kool ootab oma perre eripedagoogi

Postitatud:

Sobival kandidaadil on olemas või omandamisel magistrikraad ja eripedagoogi kutse.
Oma sooviavaldus ja CV palun saada hiljemalt 27. maiks vodja@ramkool.edu.ee
Lisainfo telefonil 53 733 764
Print