Vodja kooliperre on oodatud loodusainete-ja matemaatikaõpetaja

Postitatud:

Vodja kool pakub tööd loodusainete-ja matemaatikaõpetajale.
Vajalik on sobiv kvalifikatsioon ja tahe panustada ühe eriilmelise kooli arengusse.
Oma sooviavaldus ja CV saada hiljemalt 14. novembriks aadressile vodja@ramkool.edu.ee
Print