11. klass

11. klassi loodusklassid on erilised eelkõige seetõttu, et ühes „klassis“ on koos kogu lennu poisid ning teises kogu lennu tüdrukud.

Teemadeks on üleelamine ning ühisloomine, mida saavad kogeda mõlemad meeskonnad. Ühed sügisel, teised kevadel.

ÜLEELAMISLAAGRI läbiviijaks on meie pikaajaline koostööpartner, MTÜ Estlander.
Laagri eesmärk on läbi  kogemusliku aktiivõppe õppida looduses ohutult toime tulema.
Tegevuspaik – Kollassaare talukoht, Seli SKV, Vetepere küla, Järva maakond

Kursuse põhitegevused jagunevad kolme peamisse ossa: Matk tegevuspaika (Simisalu-Kollassaare, 2,5km), toimetuleku koolitused koos ööbimisega ajutistes hädavarjualustes (Kollassaare) ning soomatk lõpp-punkti (Kollassaare-Simisalu 2km). Kursuslased jagatakse gruppideks ning järgnev tegevus seisneb saadud ülesannete täitmises. Paiksete tegevuste käigus toimub õpe järgmistes valdkondades: ohutu tule tegemine, majutusvahendite valmistamine kohapealsetest leidudest, toidu valmistamine lõkkel, räätsade valmistamine jpm. Lisaks toimub ühisõpe järgmistel teemadel: keskkonnahoid ja looduse tundmine, käitumisjuhised looduses ning tegevusprintsiibid hädaolukorda sattumisel, keha/vaimu reaktsioonid ja baasvajadused, otsustusprotsess hädaolukorras, ennetus/ettevalmistused (hädaabipakk, varustus, vahendid).

ÜHISLOOMINGULAAGRI eesmärgiks on puudutada teemasid ja praktiseerida tegevusi, mis rohkem tüdrukutele või siis just poistele hingelähedasemad on. Nii kogetaksegi laagris omamoodi kambavaimu: Tüdrukutel, nagu ikka, tekib see sundimatu lobisemise käigus, loodusradadel uitades või ühiselt joogavenitusi tehes. Siis kui poisid sügisel üleelamislaagris toimetavad, kogunevad tüdrukud Paunküla Heaolukeskuses (https://www.paunkula.ee/) tõeliseks retriidilaagriks, kus lahatakse omavahel või koos klassijuhatajatega õhku visatud teemasid ning nauditakse ümbritsevat keskkonda. Hommikutunnid täidatakse Virge Naerise juhendamisel qigongi ja joogat praktiseerides.
Poisid seevastu suunduvad kevadel töötalgutele – just sinna, kus mehist rammu vaja läheb. Meie heaks tööandjaks on viimastel aastatel olnud RMK. Majututakse tavaliselt talgukoha lähedal. Järgmisel hommikul võetakse üksteisega mõõtu lõbusas lavavõitluses, kus neid juhendavad professionaalsed treenerid.