Koolibusside hetkeseisust ja tulevikust

Postitatud:

Head lapsevanemad!

Täname kõiki koolibussi liikluse küsitlusele vastanud peresid. Peredelt laekunud infost kajastub üldise huvi kahanemine koolibussi teenuse vastu aasta-aastalt. Vastustest selgus, et peredel on väga erinevaid vajadusi ja ettepanekuid, mida mõistagi üheaegselt ei ole võimalik ellu rakendada.
Aasta jooksul kogunenud andmed näitavad, et koolibussi püsikasutajaid on 11% õpilaste arvust, üksikutel kordadel kasutab koolibussi veel 15% õpilastest.
Suur vahe on busside täituvusel hommikuste ja õhtuste reiside vahel. Õhtuste marsruutide sõitjate arv on oluliselt väiksem hommikustest, mis võib olla tingitud huvitegevustest eri kohtades ja erinevast koolipäeva pikkusest. Tasuta ühistransport on märkimisväärselt kahandanud koolibussi püsisõitjate osakaalu. Praeguse kasutuse juures oli koolibussi kasutus ca kümne tuhande euro suuruses miinuses lõppenud õppeaastal. Arusaadavalt ei ole võimalik kompenseerida ca viiendiku laste teenust kõigi teiste õpilaste õppemaksu arvelt, mis tähendab, et koolibussi teenuse hinda tuleks suurendada.
Seniste marsruutide (K1, K2, K3 hommik ja õhtu) käigus hoidmine (eeldusel, et kasutajate arv jääb samaks) läheks püsikasutajale maksma ca 80 eurot kuus. Samas võib eeldada, et sellise hinna puhul väheneks kasutajate hulk ja hind kallineks kasutajatele veelgi ja tekiks nö „surnud ring“. Lahenduseks oleks reiside arvu vähendamine ja vähese kasutusega marsruudi (K2 Rannamõisa) sulgemine.
Lähtuvalt eeltoodust on koolil võimalik jätkata vaid hommikuste Viimsi K3 ja Pääsküla K1 liinidega. Kuutasu on sel juhul 30 € ja ühekordse sõidu tasu 2,40 €.
Saame aru, et osadele peredele tähendab see muudatusi oma igapäevaste liikumiste korraldamises, kuid erinevate transpordi võimaluste arv on tublisti kasvanud võrreldes paari aasta taguse ajaga.
Kutsume üles peresid tegema koostööd sõidujagamise teenuse kasutamiseks, mis juba osaliselt kogubki populaarsust meie kogukonnas. Kool ei saa kahjuks pakkuda selle teenusega võrdväärset hinda.

Laste sõidutamise ja saatmisega tegeleb HopKid lastetakso (eelmisest sügisest), nüüd augusti lõpul valmib HopKid laste sõidujagamise rakendus koolidele ja huvikoolidele.
Demo lingi leiate SIIT.

 

Täpsem info koolibussi liinide kohta on leitav SIIT.